Новини

Перото да е остро и сърцато!

вторник, 23 юни 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Поздравителен адрес до г-н Ефим Ушев, главен редактор на „Златоградски вестник”

 

Уважаеми г-н Ушев,

Щастлив съм, че имам честта да поздравя с 25-годишния юбилей „Златоградски вестник” и неговия неуморен създател, свързал неразривно собствената си съдба с тази на своето творение.

Вярно е, че всеки вестник прилича на главния си редактор. Но никой не е достигнал приликата на „Златоградски вестник” и Ефим Ушев.

В бедните времена, каквито бяха първите години на демокрацията, класикът от Родопите Николай Хайтов, тогава председател на Съюза на българските писатели, оказа помощ на вестник „Отзвук” с малко хартия. Спомням си неговите думи: „За „Отзвук” може, това е вестник с характер.”

Днес считам, че тези думи подхождат малко повече на „Златоградски вестник”.

Честит половинвековен юбилей! Бъди жив и здрав и все така неуморен труженик на перото. Нека то винаги бъде остро и сърцато. Защото в историята остава само написаното, заредено с достатъчен емоционален заряд да скочи в бъдещето.

Всичко останало потъва в сивотата на днешния ден.

На многая лета!

С уважение

Зарко МАРИНОВ

Зам.-областен управител на област Смолян,

твой събрат по съдба и призвание

 

(Бр. 7/2015 на „Златоградски вестник”)