Новини

Смърт и изселване обезлюдява Златоградско и през 2014

Sunday, 14 June 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Единственото леко оптимистично от данните за гражданското състояние в общината през изминалата 2014 г., е това, че все още са ставали бракове между млади хора – цели 63, при това с цели осем повече от 2013 г., когато гражданските бракове са 55.

През 2014-а сватбите в селата на общината са били 10, останалите 53 – в Златоград.

Казваме „леко оптимистично”, защото въпреки завишението, направилите тази стъпка младежи явно не допринасят за повишаване ръста на населението, а се изнасят да живеят другаде. За това говорят следващите данни от статистиката – изселилите се през миналата година хора са 173, при 110 през предходната 2013. Докато преселилите се обратно в общината м. г. са едва 69.

От изселилите се е добре да споменем, че 100 души са от Златоград, 38 от Старцево, 17 от Ерма река, 13 от Долен и т. н. И оттук започва онова, което уж всички си знаем – че Златоградско не само се напуска масово, но и оставащите тук измират, без каквото и да е „попълнение”. Защото при 72 родени бебета в общината общо през м. г., починалите са 141 (при 136 през 2013). Само в Златоград починалите са 72, при 44 новородени. В Старцево това съотношение е 23:11, в Ерма река – 18:8, а в Долен – 14:7.

 

(Бр. 6/2015 на „Златоградски вестник”)