Новини

Документи: „Гръцки македонски юмрук”

сряда, 03 юни 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ние се заклехме в името на вярата и отечеството, в името на дом и огнище и като истински потомци на Александър, ви подканяме за свещената борба, с която се нагърбваме!

ЗАПОВЯДВАМЕ :

1. Забранява се от днес да се говори български език във всички обществени места, заведения, търговските отношения, срещите и събранията, увеселенията, обредите, сватбите и пр.

2. Налагаме на горните да говорят гръцки език.

3. Препоръчваме на всички власти - административни и военни, на държавните и частни чиновници, да не приемат и дават сведения на друг език, освен гръцки.

4. Родители, учители, свещеници и настойници на малолетни, подканяме ви да изпълнявате патриотическия си дълг и ще ви считаме за отговорни за престъпленията на подведомствените ви.

5. Който наруши тези заповеди ще се смята за предател на родината и ще бъде жестоко наказан от нашата организация, която беше създадена след последователни продължителни и задълбочени анализи на положението и под мотото „Родината над всичко“.

Тя [Организацията] има силата да наказва всеки, който не следва заповедите ни.

 

(Бр. 5/2015 на „Златоградски вестник”)