Новини

Старите златоградски ястия: Щу беше н`ва кашник…

понеделник, 01 юни 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

...Адно друго фукарско ядене, какну викаше баба - га гу ядеш, да та фати на коремът месту. Кашник са вика.

Обелюваш десетина по-големи петата /картофи/. Нарезуваш ги по на йъдърку. Нарезуваш и адна глава суган лук. Клаваш му адна спригъща мисируво брашно, чукнуваш ако има адно-две яйчинки, малко соль, малко сух гьозум.

Айтва всичку са разбъркува хубаву с малко водица или пресанко, да стане като каша, и са изсипува в намазана с шарлан или масълце тепцинка.

Клава са във фурнана на нажегана соба. Напреж тепцинкана я клаваха под чуруп /връшник/. На чурупън насипеха гърмова жер и осахать, за двайсет-трийсет минути, кашникът са оваряше.

Отсува са на край да поотдъхне и са приява пак с гъсту млеку. Айсешнисе диетолози ше рекат, чи тва е вегетарианска мусака...

Рецептата продиктува

Розалин Хаджиев

 

(Бр. 5/2015 на „Златоградски вестник”)