Новини

Гльодай да си здраву и да са наспаваш…

неделя, 31 май 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Писмо до доайена на родопската преса – „Златоградски вестник”; До Ефим Ушев

 

Приятелю,

Радвам се да узная, че на  тържеството за 25 години съществуване на Златоградски вестник, държавата те е зачела чрез най-качествен свой пълномощник в Родопите - зам.-областния управител  и професионалистът колега г-н Зарко  Маринов.

Жалко, че той май не пие, а ти пък се опъваш да последваш примера му за образцово задомяване… Важното е да си здрав, жизнен и актуален, въпреки често и аз дори да считам, че твърде рязко са в`ядаш с нашите родопски хитрушковци.

Твоят авторитет в родопската туристическо-етнографска перла Златоград, е достатъчно убедително доказателство, че заради правдивостта на острото ти перо и на най-докачливите не само им минава, ами дори някои се взимат в ръце и не прекаляват…

Щастлив съм да те познавам и да съм ти угадал да убигравам с теб по баирите, отвъд вътрешнообщностната граница, където ти успя да събереш песни и фолклор с приносна стойност за българската култура.

Бих ти препоръчал да продължиш публикуването на дву-алфабетната транскрипция на нецинични (като Кина-Пина), неполитически, неисторически народни умотворения, близки до манталитетната ни общност от двете страни на ГКПП-Златоград.

Нима при чата в интернет изписването на кирилската буква „ш” с „sh”  или   „6”,

прави по-малко български  книжовния език от София,  както и общия наш родопски диалект, все още говорен и от  нашите едноезични евросънародници на 5-6 км от кафенетата на Златоград?  Нима Сдружението „Rodopski haiduti” ще замести  твоите заслуги за трансродопското европейско общуване? 

Без да се възгордяваш, твоето място в родопската духовност вече има христоматийна резервация, затова гльодай да си здраву, да са наспаваш, та да си лю айтей чакнито в писванету барям ощи 2 поти пу 25 г. Хаирлия да`йе!

 

С другарски поздрав

Илия Чернев - Родопска

търговско-туристическа камара

 

(Бр. 5/2015 на „Златоградски вестник”)