Новини

#отархива Страх от гласността?

събота, 16 май 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По повод статията „Златоград - без вестник?” (бр. 11 т. г.), от която се разбира, че някои хора са против издаването на вестник в нашата об­щина, искаме да изкажем становището на членовете от Кръжока по журналистика към ЗВ.

 

Напълно подкрепяме общественият съвет, от чието име излиза статията.

Подлагаме на съмнение мотивите за евентуално спиране на вестника. Убедени сме, че тези хора са против издаването му повече от страх от гласността, отколкото за липса на финансови средства, които всъщност ОбНС не отделя от бюджета си за издръжка на вестника.

Този аргумент е само претекст и опит за монополизиране. Противопоставяме се на подобни експерименти, които са нарушения на човешките ни права - да сътрудничим там, където смятаме за полезно.

Пледираме за запазване независимостта  на изданието.

Ние сме за референдум по въпроса, но с честни и свободни средства.

Гласуваме пълен вот на доверие към главния редактор Ефим Ушев и цялата редколегия на „Златоградски   вестник”.

ОбНС изразходи немалко средства, например, за новата мрамор­на емблема на Златоград, от която населението едва ли имаше нале­жаща нужда.

Убедени сме също, че нужда от вестник, чрез който да се опитаме да поставим за разрешаване наболелите си проблеми, е повече от необходима - особено днес, когато трябва да разкрепостяваме мислите си за творчество и  общуване.

Прилагаме списъка на участниците в кръжока по журналистика, които дават своя принос за по-нататъшното издаване на „Златоград­ски вестник”. (Бр. 13/1990 г., ЗВ)

 

(Бр. 4/2015 на „Златоградски вестник”)