Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

неделя, 12 април 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Пулитикана – паратика рабута

 

В горона (баиран) горскине животни (дивине хайване) са са наситили на диктатура, демек фсе валькон да ги фири и изида, та сторили революция. Збрали са са и исфирили валькон. Тугас магарену са изревалу и рукналу „Слушайте животни (хайване), вейке айтус ше да има демокрация. Фсяк ше ходи бес страх и никатри гулям нема да фири и изетова дребнине животни (хайване). Ше сториме най-хубава демокрация на светос (диньоса)”. Душло време  в горона (баирян) да има избори (да мятат тафтота). Тугава торнала лисицана да прави агитация за адно партия, оти хи са са фтасали айнее политици ага спечелят изборине, да я сторят начальник на фермана, дена гльодат пилетана и кокошкине (птинотрофеион). Върви лисицана прес горона и рука да гласуват (да мятат тафтота) за нехинана партия. Ага гльода на един гулям горам е стопил един гулям чоран гарвань и държи в чофкана (кълвунян) гуляма парчо сирене. На лисицана хи са прияло сирене и зарукала нах гарванян чи трява да гласува, ала той даржал здраву с кълвунян сиренцену и мъльчал. Брех мискинь! – си реклала тя. – Я ше да то оправям. Тагава му рекла, чи койно ни гласува, ше да го исфирят ут горона, оти ейной са реклили гулямине животни. И накраян пак го папитала доли ше гласува, оти ку ни рачи, ше рукне орелан (карагуян). Пък гарванян рекал „Хо”, демек „Ше гласувам”. Хубаве, ама ага атворил устана и сиренену падналу, лисицана гу зола и уттарчяла. Пък гарванян си рекал „Бе я и „Не” да бех казал, та пак штех да опустям сиренену!

 

(Бр. 2/2015 на „Златоградски вестник”)