Новини

Подготвяме с Хрисуполи съвместни проекти

събота, 04 април 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кметът на общината представил пред колегата си от гръцката община Нестос готовността на Златоград да участва с проектни идеи в различни трансгранични програми между България и Гърция.

Това е станало по покана на кмета Цобанопулос, а работната среща се състояла наскоро в побратимения ни Хрисуполи.

По информация на общината, тук е определен съвместен работен екип от гръцки и български експерти, който ще подготви предложенията за кандидатстване за финансиране по програми на ЕС.

Освен това са маркирани четири основни проектни предложения, около които да се съсредоточат усилията на двете местни власти:

. Рехабилитация и благоустрояване на улици в трансграничния регион;

. Изграждане на многофункционални спортни площадки в трансграничния регион;

. Благоустрояване на кооперативни пазари и районите около тях;

. Енергоефективна модернизация на уличното осветление в двете побратимени общини. Кметът на Хрисуполи заявил, че към края на месец януари 2015 г. отново ще организира подобна работна среща, за да се проследи напредъка по изготвянето на съвместните дейности.

 

(Бр. 1/2015 на „Златоградски вестник”)