Новини

С какво се обогати общинската болница

петък, 03 април 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

За 24 месеца приключиха всички проектни дейности и се въведе в експлоатация специализирано, модерно и ефективно медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности, както се осигури и възможност за предоставяне на висококачествено болнично обслужване на населението, заяви в словото си кметът на общината.

 

Доставено е специализирано медицинско оборудване за осигуряване на висококачествена диагностика, лечение и долекуване – 65 апарата, от които 43 са различна по вид медицинска апаратура за всички отделения.

Така Рентгеновото отделение се сдобива с нов 16 срезов компютърен томограф, в Клиничната лаборатория са доставени анализатор за определяне на pH и пр., автоматичен хематологичен анализатор, автоматичен уринен анализатор, селективен биохимичен анализатор, микроскопи, автоматичен коагулометър, автоматични пипети, глюкоанализатор и центрофуги; Детско отделение получи апарат за ръчно обдишване, инхалатори, перфузори и пациентски монитор; за Вътрешно отделение се достави ехограф за абдоминални, кардиологични и съдови изследвания, видеофиброгастроскоп, видеофиброколоноскоп, ЕКГ апарати, инхалатор, дефибрилатор бифазен, пациентски монитори, перфузори и спирометър; в неврологично отделение – ехограф за доплер сонография и неврология, ЕКГ апарат и пациентски монитор; в Акушеро – гинекологично отделение е доставен 4D ехограф за акушеро-гинекологични изследвания, перфузор и фетален монитор; Хирургично отделение е вече с нова операционна маса, операционни лампи, анестезиологичен апарат с монитор, перфузор и апарат за ръчно обдишване; за Физиотерапия и ЛФК  са доставени високочестотен апарат УВЧ, лампа „Солукс“ на статив, апаратура за ултразвукова терапия, двуканален апарат за електротерапия, двуканален апарат за магнитотерапия, таймер, масажна кушетка, инхалатор, уреди за раздвижване на глезен, китка, пръсти и комбиниран уред за раздвижване на долен и горен крайник.

Настоящият проект обхвана и строително-монтажни работи в помещения на болницата, като се подобри достъпа до тези помещения съгласно нормативните изисквания за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии –  подмяна на настилки, захранване с Ел и ВиК инсталации, осигурен е необходимия микроклимат чрез отопление, вентилация и климатизация.

 

(Бр. 1/2015 на „Златоградски вестник”)