Новини

Златоградски хумор

Sunday, 22 March 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Пак на доктор…

 

Адин дядо отишъл на доктор. Доктор била млада и яце засукана женица.

- Соблечи са и легни на кушеткана! – казала му тя.

Съблякал се дядоно и са повсунал чак в дуварън.

- Ама дядо, къде отиде там? - учудила се докторкана.

- Ам ти къде ша да легниш? – попитал дядката...

 

Върви го тръси…

 

Дядо и внуче спрели край шошъна да пикат.

Унучено са изпикало и рука на дедо му:

- Хайде, дядо!

- Чекай малко, дедо, то баба ти ага подреди нещо, въри го тръси...

 

Скъпият сладолед…

 

Родопчанин с жена си отишли в Пловдив. Видели на едно място сладолед.

Много им се дояло, но им се свидили 2 лв. Мъжът обаче се решил и вика на сладоледаджията:

- Натъпти го!

Когато правел втория сладолед за жена му, сладоледаджията го попитал:

- На жена ти да го натъпта ли?

 

(Бр. 20/2014 на „Златоградски вестник”)