Новини

„Бликналите” топли води в региона като усмивки и предизборна тръпка…

сряда, 18 март 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

По проект „Изграждане на геотермална отоплителна система на Златоград”, в Ерма река в продължение на три месеца се извършваше водочерпне чрез нагнетяване на въздух в сондажа. В резултат миналата седмица геотермалната вода бликна на повърхността. Изкараната топла вода е с дебит около 20 литра в секунда и температура близо 80 градуса по Целзий.

Според хидролозите, ангажирани със сондажа, крайният резултат при завършване на системата ще бъде изкарване на вода с температура 90-95 градуса и значително по-висок дебит. „Геопс-Минстрой” на инж. Николай Вълканов е фирмата, определена за извършване на дейностите по сондажа, за което държавата отпусна около 3.5 млн. лв.

На радостните изблици на кмета Янчев, който се помъчи да направи от това някакво събитие, бивши инженери от „Горубсо” репликираха, че всъщност това не е нищо ново, защото и досега вода е изкарвана на повърхността и се е ползвала. Само че това е ставало с помпа от самото ядро на Хоризонт 300. И сега това отново ще става чрез помпа, за да се доведе евентуално водата до града.

За това обаче ще е нужно здраво копане на канал 16 км и полагане на тръби, за което ще се искат от държавата нови 16 млн. лв. Така за тези общо 19 млн. лв. по проекта, лансиран от кмета безалтернативно, ще трябва да се отопляват осем общински сгради в Златоград.

Докато алтернативния проект, предлаган от друг професионален колектив в София, предвиждаше сондаж на водата в с. Аламовци, който е не само с 8 км по-близо до града, но и с 10 млн. лв. по-евтин от ермореченския. И не само това – освен осемте общински сгради за отопляване, проекта от Аламовци предвиждаше и цялостно обхващане на квартал „Граничар” за отопление, първоначално…

Хидрогеолога Янчев обаче не позволи да има състезателност на проектите и евентуален избор на по-перспективния и финансово изгоден за общината, а и за държавата.

Така че шампанското, което леят Янчев и колегата му Беширов при всяко излизане на вода някъде, може да предизвиква единствено горчиви усмивки. Но и смела предизборна тръпка у тях самите, пред незапознатото с подробности по далаверите им население.

 

(Бр.20/2014 на „Златоградски вестник”)