Новини

С нова техника в местната болница

вторник, 24 февруари 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С ново модерно специализирано медицинско оборудване може да се похвали вече лабораторията на общинската болница.

То е доставено по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ “Проф. д-р Асен Шопов” и с него ще се осигури висококачествена диагностика на заболяванията. Това ще се осъществи чрез Селективен биохимичен анализатор за изследване на ензими, субстрати, липиди и пр.; както и чрез Електролитен анализатор, Автоматичен хематологичен анализатор, който разработва и разпечатва не по-малко от 60 пациентни проби на час; Автоматичен уринен анализатор за електронно отчитане на 12 показатели от урината; Микроскопи, Автоматични пипети, Глюкоанализатор и др. Клиничната лаборатория ще обезпечи изследванията на пациенти, хоспитализирани в златоградската болница. Предлага и лабораторни изследвания по желания на пациенти - срещу заплащане. Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрешно-лаборантен контрол.

 

(Бр. 19/2014 на „Златоградски вестник”)