Новини

„Ден на отворените врати” за съда в Златоград

неделя, 22 февруари 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Проявата е инициирана от Висшия съдебен съвет за всички българските съдилища. Посетителите получават достъп до съдебната зала, деловодството, съдебната изпълнителната служба, бюро „Съдимост” и архива на съда. Преди 101 години, на 17. 10. 1913 г., с Указ № 24, публикуван в ДВ, бр. 272/30.11.1913 г., е създаден Гюмюрджийския окръжен съд и са открити десет Мирови съдилища, начело с мирови съдии. Едно от тях е Мировият съд в Дъръ дере. Поради тази причина Районния съд в Златоград избира именно този ден за „отворените врати”.

Ученици от СОУ „Антим I” пресъздадоха съдебен процес за хулиганство.

Районен съд Златоград е оборудван със специално помещение за изслушване на деца, „Синята стая”, както е наречено, е приветлива детска стая за игра, в която специалистът подготвя детето, жертва или свидетел на престъпление, за изслушване и/или участва в неговия разпит.

В друго помещение, по време на разпита, присъстват прокурор, следовател, обвиняем, адвокат и други значими лица, които наблюдават процеса с помощта на аудио и визуална техника. И двете страни са в постоянна комуникация, благодарение на специална техника. Идеята е разпитът на детето да не е стресиращ и то да разкаже свободно какво се е случило, без да се травмира допълнително от стандартните условия в помещенията, където обикновено се разпитват гражданите. Целта на „отворените врати” е и да се допринесе за повишаването на правната култура на гражданите, в търсене на така необходимото доверие в работата на съдебната система, смятат от Районния съд.

 

(Бр. 19/2014 на „Златоградски вестник”)