Новини

IN MEMОRYАМ за Тинко Илиев (1936-2014)

петък, 20 февруари 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Напусна ни известният  журналист, поет и общественик Тинко Илиев.

Журналистите от Смолян дълбоко скърбим за колегата ни. Ще го запомним с благия му характер, добротата, скромността и отзивчивостта. На много от сегашните журналисти той подаде ръка и те поеха по пътя на словото.

Тинко  е роден в Северна България, но от младини живее в Родопите, свързвайки живота си с планината. Целият му трудов стаж като учител, журналист и общественик е свързан с Родопа и хората в нея, за които посвети десетки стихотворения, стотици очерци и репортажи, като автор и гл.редактор  във  вестник „Родопски устрем” .

Тинко Илиев беше председател на Дружеството на писателите в Смолян и на Дружеството на журналистите. Като дългогодишен журналист и ръководител, Тинко Илиев има заслуги за укрепване на пишещата гилдия, за обективното представяне на живота в Родопите. За колегите и обществеността той ще остане като творец със силно и вдъхновено перо за патриотични, родолюбиви и нравствени публикации.

Поклон пред светлата му  памет!

(Дружество на журналистите – Смолян)

 

ЕСКИЗ

 

Нощта – загадъчна и тиха –

повива селския мегдан.

Останах сам…

Не, облак сприхав

над мене опна чер таван.

Какво ли в задухата носи?

Парчета с дъх на колендро?

Или дъждец ще омагьоса

човешките сърца с добро?

Последните звезди се скриха –

като очинки под юрган.

Очакване – загадъчно и тихо –

повива селския мегдан.

 

Тинко Илиев

 

(Бр. 19/2014 на „Златоградски вестник”)