Новини

С размяна на банкноти между кмета и настоятелството, приключи делото за църковния имот в РС-Златоград

петък, 13 февруари 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Делото на кмета на общината Мирослав Янчев срещу Църковното настоятелство в града, с което иска да придобие техен имот в двора на църквата „Св. Георги”, отива на втора инстанция в Окръжния съд в Смолян.

В Златоградския съд то приключи с „пилатовско” решение, според което е установена собствеността на Църковното настоятелство върху недвижим имот (сграда на Взаимното училище от 1852)), на основание извършено отчуждаване със Заповед от 1977 г. на ОНС в Смолян и давностно владение.

Останалата недвижимост, обаче, е прилежаща към сградата, която по одобрената кадастрална карта на Златоград представлява част от имот, и съдът отхвърля предявеният иск в частта над определени квадратни метри от него.

Отхвърля и предявените от кмета искове за установяване и прогласяване нищожността на съдебно Решение от 2006 г., по описа на PC-Златоград, както и за недействителност на извършено вписване на съдебното решение в регистрите, като неоснователни.

Районният съд осъжда Църковното настоятелство да заплати на общината 3600 лв. съдебни разноски - хонорар на адвоката на кмета, първоначално в размер на 12 хил. лв.

Осъжда в същото време и общината – да заплати на Църковното 1800 лв. съдебни разноски. И така с тази размяна на банкноти завърши делото в Златоград.

През този месец ще има думата ОС-Смолян. 

Все пак да напомним на читателите, че кметът иска съдебно придобиване на църковната собственост, за да оправдае преведените по европейски проект за реставрация милиони, които по правилата на ЕС се дават само за имоти общинска собственост. Но тъй като парите явно са преведени чрез фалшификация на документи в общината, сега, за да ги оправдае по някакъв начин, кметът иска решаващият глас на съдебната инстанция.

 

(Бр. 18/2014 на „Златоградски вестник”)