Новини

Застаряване и намаляване на населението в Смолянско отчитат специалисти

вторник, 27 януари 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Към 31 декември 2013 г. населението на област Смолян е 116 218 души, което представлява 1.6% от населението на страната, съобщиха от поделението на националната статистика в Смолян.

Тези данни нареждат областта на 26-о място, след което са само областите Видин и Силистра. В сравнение с 2012 г. населението на областта през 2013 г. е намаляло с 2533 души, или с 2.13%. Мъжете са 56 622 (48.7%), а жените – 59 596 (51.3%), или на 1000 мъже се падат 1053 жени в област Смолян през миналата година. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на застаряване на населението.

В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години са 22 635, или 19.5% от населението на областта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22.9%, а на мъжете - 15.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по‑ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект, делът на лицата на 65 и повече навършени години, е най-висок в общините Баните (29.5%), Чепеларе (24.6%) и Девин (21.1%).

В останалите общини този дял е под 20.0% от населението на общината. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат - 15.3%, Рудозем - 16.7%, и Мадан - 17.1%, е пресметнала статистиката.

 

(Бр. 17/2014 на „Златоградски вестник”)