Новини

Старт на строежа на пътя Крайна-Долен

петък, 09 януари 2015 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Кметовете на двете съседни общини Златоград и Неделино – Янчев и Беширов, присъстваха на стартирането на проекта по изграждането на междуобщински път от с. Крайна в Неделино до с. Долен в Златоград.

Те си пожелаха след година отново да сме на това място - за откриването на пътя и въвеждането му в действие.

Това е стратегически за нас проект, смятат двамата кметове, защото ще се изгради нова пътна връзка, с която ще се подобри транспортната инфраструктура от Неделино към съседните общини и оттам – до транспортния коридор към Гърция. С него се улеснява комуникацията между отделните населени места в района, което пък ще допринесе за икономическото развитие и подобряването на жизнената среда тук.

Новата пътна връзка ще е удобна, икономична, по-безопасна и сигурна.

Ще бъдат избегнати опасни изкачвания и продължителни надлъжни наклони, в сравнение със сега съществуващия път. Осигурява се най-кратък достъп и до Кърджали, като разстоянието ще се скъси с 30 км.

С този проект се осигурява и по-добра транспортна връзка и за жителите на община Баните, тъй като новото трасе ще свърже междуобщинските пътища с международното трасе към Маказа и Комотини.

 

(Бр. 16/2014 на „Златоградски вестник”)