Новини

20 наши ученици практикуват в Барселона

сряда, 24 декември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Група от 20 ученици от златоградската ПГ „Христо Ботев”, отпътува за едномесечна практика в Барселона. Както вече писахме в минал брой на вестника, практиката се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Учене през целия живот” на ЕС.

Практиката ще се проведе в отдела по туризъм на кметството на район Бадалона и ще се ръководи от наставник, двама преподаватели и експерти от отдела по туризъм на кметството там. Младежите ще създадат карта на района с неговите основни туристически атракции, ще се научат да правят снимки и кратки видео клипове за туристически цели, ще изградят умения да събират туристическа информация и да презентират всяка от туристическите атракции с нейната история. Целта е да надградят професионални компетенции на учениците, получени в гимназията, като изграждат умения за събиране на туристическа информация и обогатяване на техните езикови компетенции, формиране на умения за работа в мултикултурна среда. Преди пътуването учениците са преминали предварителна педагогическа и езикова подготовка (испански език), с цел да се улесни тяхната интеграция в чуждата страна. Участниците ще имат за задача да обработят и разпространят цялата събрана туристическа информация за района чрез дигитални флаери, виртуални списания, блог. През този месец младите хора ще изучат опита и добрите практики на Барселона в сферата на туристическия маркетинг, ще се включат в действащ маркетингов проект на кметството на района и стъпка по стъпка да придобият нужните практически умения, които след това да приложат в своята община Златоград. Тяхната задача след завръщането в България ще бъде да изготвят аналогичен туристически маркетингов продукт, който да разпространят.

 

(Бр. 14/2014 на „Златоградски вестник”)