Новини

Без спазване правата на бугарите, Македония нема светла иднина!

четвъртък, 18 декември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Това казва в словото си Лазар Младенов, председател на БККС-Скопие

 

 

„…Се собравме тука от сите краища – от Дебър до Църното море, да отдадеме неизмерна почит по повод 111 години от грандиозното востание, кое го зафатило токмо в пределите от Дебър до Църното море. Нашите предци воюваха заедно против кървавиот османски деспотизъм, но денес, некои самозамислени политички величини явно застават на страната на неоосманизмот, за сметка националното обединувание по сите линии.

Все още постоят забранети теми, кои во краен случай се трансформират во македонизъм, изобличувайки я историската вистина.

Ми прави особена чест и задоволство фактот, дека денес мегю нас са и нашите бракя от исламска вероизповедност от Дебърско и Скопие. Нашата основна причина да живееме обединето во единство и просперитет, е нашата заедничка илядогодишна история и традиция. На тоа ни обвързват и делата на светите бракя Кирил и Методий, Св. Климент, наследството на цар Самуил, и се разбира – делата на нашите възрожденци.

БККС апелира по не знае кой пат, за демократизация, свобода на словото, се што би се надминала дискриминацията и репресиите връз бугарите в Македония.

За жал денес во Македония имаме политички затвореници, репресирани новинари, строго контролирани институции, сите во служба на властта. Тоа овозможува да се държи под целосна контрола бугарското прашанйе во Македония. Без бугарите во македонското общество, Македония нема светла иднина. Некой упорно се праве на слеп и не сака да признае, дека бугарското население е държавотворниот елемент. Нас ни водат идеалите на Илинденско-Преображенската епопея за свобода…” 

(Из слово в с. Смилево,

Битолско – 19 юли 2014 г. )

 

Бр. 14/2014 на „Златоградски вестник”