Новини

Край Ерморечието вече вървят сондажите за топлата вода

петък, 12 декември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След като в общината постъпиха трите милиона лева, през юли стартираха сондажните дейности, които се очаква да изведат топлата ермореченска вода на повърхността.

Проектната дълбочина на сондажа е 860 м, като чрез специализирана и висококачествена сондажна машина се очаква тя да бъде достигната до два месеца. Четири дни са били сондажни пробиви, като при достигане на четири метра дълбочина се полага бетонирана спиралошевна тръба, с диаметър 527мм.

След изолиране на подпочвените и повърхностни води, в следващите тридесет метра дълбочина започва дълбочинното сондиране. Сондажните дейности са с непрекъснат 24 часов режим на работа. Изграждането на водовземното съоръжение за добив на термоминералната вода, е момент от реализацията на смятания за най-важния проект за общината.

 

(Бр. 13/2014 на „Златоградски вестник”)