Новини

Проучени са запасите на 166 вида подземни богатства у нас

Wednesday, 03 December 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

+ Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, без нефта и природния газ,е достатъчна, сочи доклад на икономическото министерство

 

В България са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 166 вида подземни богатства – седем енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат), дванадесет вида метални (руди), 79 вида неметални (индустриални минерали) полезни изкопаеми и 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали

Това сочи одобреният наскоро от правителството Национален баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства в Република България към 1 януари 2014 г. В документа, изготвен от Министерството на икономиката и енергетиката, е направен сравнителен анализ за състоянието на количеството и качеството на запасите и ресурсите към началото на миналата и на тази година, отбелязани са измененията, допуснатите експлоатационни загуби, увеличението или намалението на запасите и ресурсите.

Анализът показва, че настъпилите през 2013 г. абсолютни изменения в количеството и качеството на наличните запаси и ресурси на находищата на подземни богатства като цяло, са в границите на заложените стойности в съгласуваните и утвърдени работни проекти. Обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив (без нефта и природния газ), е достатъчна при сегашните потребности от различните видове подземни богатства, отбелязват от пресцентъра на правителството.

 

(Бр. 12/2014 на „Златоградски вестник”)