Новини

Старите златоградски ястия: Aдралеско (Гергьовденско) ядене

сряда, 19 ноември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Куповаш 1.5-2 кила ягнищо, по-дебелко месо /може и яришто/.

Нарезва са на по-големи парчинки и са клава в по-длибочка тенджура. Усолева са и са залива с малко водица. Обиваря са към 30-40 минути. Взима са по-голема тепцинка, надрубеват са по-наедърку пера зелен лук и некъв стрък зелен гьозум на дъно тепцинкана. Утсува са тенджурана с обивареноно месо от оганян, с по-голема лъжица са наредат дробенене и парчинкине ягнищо в тепцинкана.

Ага са нареди, са залива с останала водица от тенджурана. Запица във фурна за още 20 минути. Яде са топло - приява са с малко хлеб, може и с мисирова пита. Пийнува са и избъркано млеку. Ага за запече под чуруп /връшник/, мириснува на прикадено и лезетен му е по инакав.

Продиктува

Розалин Хаджиев

 

(Бр. 11/2014 на „Златоградски вестник”)