Новини

Общини от Смолянско, без Златоград, с допълнителна парична инжекция

вторник, 18 ноември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Над 2 млн. лв. се отпускат на шест финансово затруднени общини в област Смолян. Това стана ясно от проведеното вчера редовно заседание на МС.

Правителството прие постановление за предоставяне на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г., които се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет. Те се предоставят на общини, отговарящи на изискванията по ПМС 117/2014 г. за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г. За страната финансова подкрепа е в размер на 14,9 млн. лв. на общо 51 финансово затруднени общини.

За област Смолян това са общините Баните, Борино, Девин, Мадан Неделино и Рудозем, чийто общ допълнителен трансфер възлиза на 2 200 хил. лв.

Мярката е част от стъпки на правителството за съживяване и стимулиране на бизнес средата в общините и за подобряване на тяхното финансово състояние.

Очакваните ефекти са намаляване на факторите и причините за натрупване на просрочени задължения от общините, подобряване на възможността им за приоритизиране и оптимизация на разходите, въвеждане на мерки за повишаване на събираемостта на приходите и намаление на просрочените задължения.

 

(Бр. 11/2014 на „Златоградски вестник”)