Новини

Проф. Асен Ковачев с нова книга, „алгоритъм”…

понеделник, 17 ноември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На връх 80-годишния му юбилей, издателството на Университета за национално и световно стопанство издаде новата книга на проф. Асен Ковачев – „Продуктово-ресурсните взаимодействия в развитието на икономическите системи”.

Книгата представя осем статии, базирани върху научните постижения на трима носители на Нобелова награда в областта на икономиката. Фундаменталният научен принос на автора е разработения алгоритъм за преструктуриране, продуктивност и устойчиво развитие на системите в икономиката.

Някои от статиите са публикувани преди това в сп. „Кономическа мисъл”, други са представяни като доклади на междууниверситетски научни конференции.

Книгата е посветена на златоградчани, както сам пише: „Този алгоритъм за предвидима бизнес среда”. Проф. Ковачев е дарил екземпляри и за библиотеките в града.

 

(Бр. 11/2014 на „Златоградски вестник”)