Новини

Фолклорът в Неделино – покровителстван от ЮНЕСКО

неделя, 16 ноември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Неделино е известен с двугласното пеене, признато от  музикалните специалисти в България за уникално фолклорно явление.

Двугласът на Неделино бе включен в представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на Министерството на културата пред ЮНЕСКО. Това е специфично пеене, характерно с образуващите се в него кварти и секунди. Обикновено се пее от двойки, като първият глас „води”, а вторият „следи”. Често пъти се пее и антифонно от две двойки, като първата запява, а втората отпява. Причината Неделинският двуглас (Nedelino polyphony) да е толкова различен от традиционното едногласно родопско пеене, е може би във факта, че не малка част от населението се състои от преселници от Разложко, които са се установили в района преди около 6 века. Характерен за Разложкото пеене е старинният минорен пентатоничен тонов ред. Пеенето бива популяризирано от проф. Николай Кауфман, който посещава селото през 1959 и записва песните, като води жените да му пеят под моста, за да не ги видят мъжете им и старите хора. Неделинският двуглас се изпълнява единствено в гр. Неделино. Известни изпълнители са сестри Георгиеви и сестри Хаджиеви. От началото на 21-и век в Неделино в началото на м. септември се провежда ежегоден фолклорен фестивал за двугласно народно пеене, който прерасна в международен.

През 2012 г. във фестивала участваха около 1000 изпълнители от шест държави.

Според проф. Божидар Димитров, неделинският двуглас е  ”Живо музейно богатство, музей на открито и движение. Жив музей…“

 

(Бр. 11/2014 на „Златоградски вестник”)