Новини

Нов проект…със стар бардак представи кметът в „Кристал”

понеделник, 06 октомври 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Какви „механизми за мониторинг и контрол” ще въвежда общината, за да установи „ефективна местна политика” – за представянето на такъв проект наскоро кметът събра в ресторант „Кристал” представители на бизнеса и граждански организации.

От направените изложения тук стана ясно, че за реализацията му отново са ангажирани обичайните лица – управляващи чиновници в администрацията и общински съветници, всички с огромни за мащабите на града доходи, вземани от няколко, по правило бюджетни места.

 

Несменяемата любителка на банкноти Угорлиева е ръководител и на този проект, чиято стойност е 140 хил. лв. За негов изпълнител е ангажиран ексдепутата от ГЕРБ Недялко Славов със своята „спешна” фирма, регистрирана преди два месеца специално за проекта. А като „експерти”, също платени, са намърдани двама любими съветници на кмета - вечната Ема Кръстева и младия гербер Борислав Хаджиев. Към екипа, платен по проекта, са още секретарят на общината Елка Чаушева и главния финансист Надя Мангарудова. Секретарката на кмета този път не е в яслата. Може би защото е в майчинство…

Това е бригадата, която трябва да подготви Оперативен план за развитие на общината ни за периода 2014-2020 г. Преди това обаче почти същата изпълняваше плана за период 2007-2013. И резултатите за работата им са отбелязани в изводите на „Независимата оценка”, приложена в документите за обсъждания проект. А те са следните:

„…По показател средна годишна работна заплата Златоград остава под средните равнища за страната. Равнището на безработица продължава да бъде над средното равнище за страната… Заложените досега виза, цели и приоритети за развитие…имат по-скоро пожелателен характер, липсва точно определено време за постигане на целите и няма яснота по отношение на конкретни действия и мерки за тяхното изпълнение. Липсва ясно дефиниране на методите и механизмите за постигане на заложените цели…” И още: „Не е извършена междинна оценка за изпълнение на плана за развитие, липсва система за отчетност и контрол, липсва финансов анализ…”

Сега същите ярки представители на бюджетно-корпоративния бизнес ще ни изготвят план за развитие и за 2014-2020… При това, както е отбелязано в SWOT-анализа на общината за новия период, това трябва да стане в условия на „…негативни демографски тенденции, нисък дял на инвестиции в материални активи и в иновации, висок дял на необработваемите земи, негативни тенденции в числеността на заетите лица, ниски равнища на заплащане на труда, висок дял на просрочени разходи в общинския бюджет, ниска степен на предоставяне на електронни услуги…” И т. н.

През първия си управленски мандат кметът Янчев гръмко декларираше, че изоставя практиката на предшественика си Чаушев да разпределя средства чрез обществени поръчки и проекти на лица от общинските съветници и чиновниците си. И спазваше това си заричане, въпреки трудностите и неприятностите, които му създаваше. След няколко ненужно отсечени дървета в центъра, той се зарече повече нито едно дърво да не отсече… И наистина, тогава печелеше симпатии…

През втория си мандат рязко върна всички порочни практики на слабия и зависим администратор, обхващайки в мафиотски обръчи чиновници и съветници при разпределяне на обществени средства, напълни администрацията с послушни и откровено некадърни кадри, достигайки безумните за финансовите възможности на общината 60 чиновнически щата (отделно 17 щатни съветници с огромни заплати, които редовно актуализира „нагоре”) и така фактически обрече общината на бездействие, бълваща единствено проблеми за хората; започна без обществено допитване, продължава и в момента, да сече дървета из градинките и зелените площи и да трупа бетон из тях. Така, оставяйки из целия град отрязани пънове, виждаме как до нито един пън не е забито ново дръвче! И, разбира се, естествено е да печели антипатии, дори омрази…

 

Представеният наскоро в „Кристал” нов проект само потвърждават тази мафиотска практика, в стил Младен Чаушев, възприета от Янчев в борбата му за баламосване на народа за трети мандат. Защото, знае се, балами винаги има. И той добре е разбрал това… А как с мафиотските си практики нашият кмет се включи в обръчите на други герберски кметове от страната, ще споменем в следващия брой…

Ефим Ушев

 

(Бр. 8/2014 на „Златоградски вестник”)