Новини

На Россия - с любов

вторник, 16 септември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

   

Когато прецени че трябва, Русия вдига тежка брадва.

Нахлува в нечия държава и почва да освобождава. Ах, молодци, ах, мили братци, ах, некултурни азиатци.

 

В лето петдесет и шесто Унгария размъти нещо.

Москва доказа, че не дреме - размаха брадвата на време. Ах, молодци, ах, мили братци, ах, некултурни азиатци.

 

Шейсет и осма, Пражка пролет, бе скършено крилото в полет.

И ваште скъпи чешки братя - направихте ги на салата.

Ах, молодци, ах, мили братци, какви сте ми човекоядци.

В Афганистан, в пустиня гола, във джунгла влажна във Ангола.

На юг и север по земята подкрепяхте червени братя. Ах, молодци, ах, мили братци, какви сте ми човекоядци.

 

Ще бъдем гладни или жадни, но водени от чувства стадни.

 

Или подкарвани със сопа - без вас отдавна сме в Европа. Ах, молодци, ах, мили братци, какви сте ми човекоядци.

Ах, молодци, ах, мили братци… Оставате човекоядци!

Тома Троев

 

(Бр. 7/2014 на „Златоградски вестник”)