Новини

Решават проблема за водоснабдяването на с. Кушла

петък, 12 септември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Това обяви на среща с жители на граничното село зам.-областният управител на Смолян Емил Хумчев. Със средства от Програмата за борба с безводието ще бъде направен нов сондаж за питейна вода, с което ще се реши един дългогодишен проблем на хората. Емил Хумчев коментира с жителите на селото и възможността за решаване на другия основен проблем - ремонт на пътя, който е в много лошо състояние. Други населени места в областта ще имат подновени водопроводи за питейна вода с инвестиции от ПУДООС, а с 500 хил. лв. от публичната инвестиционна програма на МС ще бъдат ремонтирани три улици в с. Старцево.

 

(Бр. 7/2014 на „Златоградски вестник”)