Новини

Наказан ученик осъди училището си

четвъртък, 11 септември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

18-годишен ученик от местната гимназия осъди училището, в което учи.

В съда тийнейджърът Александър се пребори срещу заповед на педагогическия съвет на СОУ "Антим І" - да бъде преместен от редовно обучение в самостоятелна форма на обучение. Абитуриентът направил 11 и 1/3 неизвинени и 68 извинени отсъствия.

Освен това е бил предупреждаван за поведението му. Затова педагогическия съвет решава да го накаже. Класният му Божидар Деьов изпраща писмо-уведомление до родителите, в което им съобщава, че ще има заседание за сина им и ги кани да присъстват. Колективът се събира обаче два дни по-късно от обявения ден и решава за на ученика. От представените пред съда документи се установява, че на заседанието присъстват 34 от учителите, само един липсва. В протокола е отбелязано: "Ученикът бе изслушан", като не е уточнено дали ученикът е присъствал при докладване на предложението или след това е изслушан, коментира в мотивите си съдът. Предложението на Дедьов е прието с 34 гласа "за", без против и въздържали се. Шефката на школото издава заповед за наказанието на Александър въз основа на решението.

Бащата на момчето Ваклин Юруков отива в училището в деня, когато е повикан от класния, но го спрели още на входа и му казали, че няма да има заседание, понеже директорката отсъства. Не му и казали кога ще заседават да наказват сина му. Родителите не са се срещали с класния, нито този ден, нито преди това. Те не били и информирани за допуснатите неизвинени отсъствия на ученика, както и за другите нарушения. Твърдят, че момчето боледувало от бронхопневмония с усложнения и от там са големият брой извинени отсъствия. 

Административния съд определя заповедта на съвета като незаконосъобразна, тъй като на родителите не е дадена възможност да присъстват и да изразят мнението си. Класният, който докладвал за момчето, не е преподавал на Александър, а и учителите са нарушили закона, където пише, че наказание се прилага при 15 отсъствия, а не както е при него - 11 и 1/3. Решението обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВАС.

Валентин Хаджиев

 

(Бр. 7/2014 на „Златоградски вестник”)