Новини

Учителите ни – с квалификация за компетентности по европроекти

сряда, 10 септември 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С актуализирана квалификация са вече педагогическите специалисти от ОУ”Васил Левски” в Златоград, след обучението им в няколко направления по оперативна програма « Развитие на човешките ресурси», съобщават от ръководството на училището. Това са обучение по проект Квалификация на педагогическите специалисти, Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес и Обучения на специалистите по проект „Включващо обучение”.

В резултат 24 учители и 10 учебни възпитатели са преминали обучение за получаване на клас квалификация за за работа  в интеркултурна среда, работа  с деца и ученици със специални образователни потребности, за оценяване на постиженията на учениците, за превенция на училищното насилие и агресия, за формиране на базови управленски компетентности.

 

(Бр. 7/2014 на «Златоградски вестник»)