Новини

За безопасност на пътя

вторник, 12 август 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ученици от ОУ ”Васил Левски” в Златоград участваха в общинския кръг от състезанието по безопаност на движението - "Да запазим децата на пътя".

Състезанието допринася за изграждането на умения и навици у децата за правилни действия в условията на пътното движение и формиране на култура за безопасно поведение на пътя.Участваха четири отбора от общината.

Състезанието протече в три кръга, като в първия чрез групова работа бяха оценени знанията и уменията на учениците по отбори. 

 

(Бр. 5/2014 на «Златоградски вестник»)