Новини

П. Я. Чаадаев през 19 в.: „Русия показва на света как не трябва да се живее…”

понеделник, 04 август 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

…Между другото, през 1837 г. руският цар Николай I слага върху едно донесение следната резолюция: "Да се вдигне медицинският надзор при условие, че не ще смее да пише повече." Отнася се за Пьотр Яковлевич Чаадаев, който е турен под медицинско наблюдение заради едно от „Философски писма”, публикувано в сп. „Телескоп”. Това е същият Чаадаев, комуто Пушкин е посветил известното стихотворение „К Чаадаеву”…

Та в това писмо Чаадаев твърди, че Западна Европа е единствената правилна форма на цивилизацията, тя е модел, който олицетворява в себе си тройственото единство – на религията, на културата и на нравствеността. И именно поради всичкото това тя е модел, който Русия трябва да следва. Докато Русия не е нито европейска, нито азиатска цивилизация, и дори въобще не е никаква цивилизация. Русия е една аномалия. „Понякога, пише Чаадаев, ми се струва, че Русия е създадена само за това да показва на света как не трябва да се живее и какво не трябва да се прави.” За тези писания го обявили за луд.

 

(Бр. 5/2014 на „Златоградски вестник”)