Новини

Сондажът в Ерморечието започва, настояват от общината

петък, 01 август 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

Макар че за 2014 г. правителството не предвижда пари за докарване на водата от Ерма река, предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) предоставя безвъзмездна финансова помощ на Златоград за изграждане на водовземно съоръжение в с. Ерма река. Сумата е в размер на 2 915 094 лв., а за хидрогеоложки изпитания – още 74 400 лв. Сондажът ще започне през април и ще продължи седем месеца, до октомври, а целта е да бъде потвърден дебитът на водата до 27 л/сек. След извеждането на водата на повърхността, ще се търси допълнително финансиране за последващо изпълнение на геотермалната отоплителна система в Златоград. В предишен брой вече информирахме, че фирма на Николай Вълканов ще прави въпросния сондаж, точно за него кметът е предвидил и централното петно на мястото на бившата казарма да построи хотел-санаториум, тип СПА-център.

Припомняме, че тази система включва изграждане на външен топлопровод от с. Ерма река до града, с дължина 13.5 км, довършване на геотермалната централа до бензиностанцията на „Петрол” в началото на града, както и изграждане на топлопреносна мрежа с осем абонатни станции в училища, детски градини, болница и читалище.

Сумата, която ще се търси от държавата за всичко това, надвишава 16 млн. лв.

 

(Бр. 5/2014 на „Златоградски вестник”)