Новини

Бюджетните бизнесмени в ОбС с нови, още по-големи заплати за 2014

неделя, 13 юли 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

70 на сто от средната брутна работна заплата в Общинската администрация в Златоград ще е вече заплатата на общинските съветници, считано от 01. 01. 2014 г. Това става възможно след решението на ОбС от 28 януари т. г., което означава, че избраниците ни ще вземат 500-550 лв.месечно, в зависимост от това дали съответния съветник е председател, зам.-председател или просто член на комисиите в съвета. Тази сума обаче не се отнася до председателя и зам.-председателя на ОбС, тъй като те са на отделен месечен „разклад”, който е 70% и 90% от средната брутна заплата на кмета, което цифрово ще рече по около 1400 и 1800 лв. за единия и другия. 

Според новоприетия бюджет за тази година, отново значително се завишават разходите за издръжка на съветниците. Като обща сума тя сега е 119 670 лв. при 99 044 лв. през 2013 г. От тях за заплати са гласувани 90 640 лв., при 68 970 лв. за м. г. Така и осигуровките им от 12 370 лв. през 2013, сега вече са 16 030 лв. Даже командировките им от  800 лв. са завишени на 1500 лв. Дори т. нар. „външни услуги”, от поръчки за 1850 лв., сега  ще си поръчват услуги за 2160 лв.

Освен това, според цитираното решение от края на януари, има възможност съветниците да получават 70% от така формираната им месечна заплата, дори и да не стъпят на заседание на комисия и на редовно заседание на ОбС, което по правилник е само едно през месеца. Защото в него „законодателите” ни са записали, че санкцията при неучастие на съветник в комисия е 10%, а при неучастие в общото заседание – 20 на сто от месечното възнаграждение.

 

(Бр. 4/2014 на „Златоградски вестник”)