Новини

Кметът съди Църковното – иска един от имотите им…

понеделник, 16 юни 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

За разлика от българското мюфтийство, което е завело близо стотина дела към държавата и иска терени и имоти на половин България от времето на Османската империя, кметът на община Златоград обратно – води дела срещу Църковното настоятелство в Златоград, за да придобие един от църковните имоти на християнската общност – сградата на Взаимното училище от 1852 г., което от 1978 е Музей на просветното дело в Средните Родопи.

Съдът в Златоград даде ход на делото на 27 януари, когато бяха изслушани свидетелите на двете страни, както и становище на експертно лице.

Бе оставено без уважение искането за разглеждане съдържанието на удостоверение, представено от ОбА за имота, тъй като това ще бъде обект на представени писмени доказателства и експертна оценка за тях.

Със свидетелите си от Смолян адвокатът на общината искаше да покаже на съда как държавата е влагала пари за реставрацията на сградата, а Църковното не е имало никакво отношение към нея, но другата страна показа с примери, че държавата се е грижила за още много обекти, независимо от собствеността на сградите в Стария град, което не ги прави общински или държавни, каквито са претенциите на общината към Взаимното училище днес.

 Според внесена пред съда оценка от съдебен експерт, процедурата по отчуждаване на сградата е започнала със заповед от 1977 и е завършила с акт за държавна собственост от 1991, но няма документ за одържавяването. Наличното Удостоверение за собственост от 1924 г., което има силата на нотариален акт, обаче, категорично сочи Църковното настоятелство за собственик на имота, смята адвокатът на настоятелството. След разпитите на свидетелите и събраните документи, представени от страните, съдът ще се произнесе по спора в едномесечен срок.

 

(Бр. 2/2014 на „Златоградски вестник”)