Новини

Фактите за Златоград през 2013: Изселническият поток не секва от нашето „добро място за живеене”…

сряда, 04 юни 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Демографската” картина в общината за изминалата 2013 г. е поразяваща – справката, в която поглеждаме, потвърждава и най-песимистичните очаквания за бъдещето ни като град, в противовес на несекващите уверения на един местен бодряга вече втори мандат, как Златоград щял да стане „по-добро място за живеене”, като рушим старинни мостове и изливаме скъпи бетони в реки, паркове и градинки…Докато миналата година се вайкахме как през 2012 са били родени едва 78 деца, сега виждаме, че и този рекорд е минат – за 2013 г. имаме едва 68 новородени, от които 42 са златоградчани.

От останалите – 9 деца са в Старцево (при 18 за 2012); по 7 са в селата Ерма река и Долен и три в с. Аламовци.Броят на новородените обаче е на лица с постоянен адрес в община Златоград,  но родени в болници на територията на общините Смолян, Мадан, Кърджали и др., уточняват от общината - в Златоградската болница през 2013 г. има родени общо 12 деца, 11 от които са жители на населени места от община Кирково. И само едно от тях е жител на Златоград…

Или, изведено казано, в нашата болница е родено едно-единствено местно дете от споменатите 68. Но не само това – тази картина се допълва от още съпътстващи „поражения” през 2013, които не по-малко обезпокояват. Например с цифрата за изселилите се от общината - 110 души (при още 134 през 2012)… Само от Златоград те са 64, от Ерма река – 16, от Старцево – 15, от Долен – 10! „Изселени” са отбелязани още и срещу имената на селищата Аламовци, Цацаровци и Пресока.И още „мрачни облаци” са затискали Златоградско през миналата година - през 2013 са починали 136 местни граждани, които с болка причисляваме към онези 144, отишли си от нас през 2012 г. От тях златоградчани са 76, старцевци – 22, ермореченци и доленци - по 15…

На целия този нерадостен фон, нека споменем, че през същата година са сключени 55 граждански брака, а 68 души са избрали отново да се върнат да живеят в своя роден край, 50 от които в Златоград…

 

(Бр. 2/2014 на „Златоградски вестник”)