Новини

Златоградски хумор

понеделник, 02 юни 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Няма страшно!

Клиент от с. Старцево пита адв. Ефимов. - Всичко разбирам, господин адвокат, обаче  само това с „петитума”, дето го повтаряш непрекъснато, не го разбирам. Може ли да ми го обясниш без да плащам? - А-а, щом само това не разбираш, няма страшно, колега. Проблемът ти е никакъв. Ти си готов юрист. – смял се адвокатът.

 

Казукът (шейна)

От с. Еленка един мъж завел дело за развод. Чул различни мнения за своето дело. Най-честото било, че неговия казус е тежък. Казусът е такъв, казусът е онакъв…

Влязъл мъжът при адв. Дедьов. - Господин адвокат, моят „казук”, всички викат, че е тежък. Защо така? Ал` ще зема да са сурна се, та е накъв тежък?

 

За бинсенелицкиян мехлюк…

 

За първи път на пазара в Деридере (Златоград) в старо време докарали брашно с камила. Врить людене деридерци са са сбрали и са са чудели: чим какъв ли е ейсоя мехлюк! Тогава най-учен бил ходжана. Порукали го и го запитали:

- Кажи бре, ходже, каков ейсоя михлюкатин?

Ходжана погладило брадицана, почудило са и рекло:

- Ей, комшулар! И я доживах на алтмуш сене (60 години) да видем бинсенелицки демек – 1000-годишен) заек…

 

(Бр. 2/2014 на „Златоградски вестник”)