Новини

С 3 млн. лв. Вълканов започва сондаж за водата в Ерма река

понеделник, 28 април 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

Подписан е договор с обединението “Геопс-Минстрой” за избор на изпълнител за изграждане на сондаж по проект “Изграждане на геотермална отоплителна система на Златоград”. Предмет на договора е изпълнението на строително-монтажните работи по водовземно съоражение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник.

Срокът за изпълнение на дейностите по договора е седем месеца, а цената е 2 915 094 лв. с ДДС. Финансирането е целево със средства от ПУДООС.

 

(Бр. 23/2013 на „Златоградски вестник”)