Новини

С усмивките си децата казаха „НЕ” на насилието!

събота, 26 април 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Групови занимания, посветени на борбата срещу насилието, проведоха в библиотеката на читалището ученици от ОУ ”Васил Левски” в Златоград. В тях те търсиха лицата на доброто и усмивката, които трябваше да открият в интернет мрежата и представят своите виждания за доброто като отрицание на насилието. Сред тях бяха добре познатият на децата Мечо Пух, делфини, хора и животни, сцени, символизиращи любов и  доброта. Накрая всички групи изпратиха по електронна поща на своите предпочитания. Изготвиха и своите изложбени табла в центъра.

 

Ученическа конференция проведе основното училище в Златоград по темите за ораторското майсторство и възможността да вземаме правилни решения по различните ни проблеми. Друга обсъждана тема беше и как да общуваме без агресия.

Главната цел, която се търси, според ръководството на училището, е ново ниво на качество в образованието на училищната общност - чрез изграждане на знания и умения у децата. Програмата бе представена от ученици от началния и прогимназиалния етап. Директорът на училището Нина Пашова информира аудиторията за подготвяна нова конференция, чиято тема ще бъде „Етикет за малки и големи ” и „Животът в интеркултурна среда”. Предвиденото провеждане е през м. април догодина.

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 23/2013 на „Златоградски вестник”)