Новини

Договори за бъдеща практика в местни фирми подписват ученици

събота, 19 април 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

Професионалната гимназия „Христо Ботев” в Златоград отчете реализирането на първия етап от проекта за ученически практики по програма на европейския социален фонд на ЕС.

Целта е сега не само да информираме обществеността за резултатите досега, както и за същността на проекта, но и да благодарим на партньорите ни – фирмите, с които работеха учениците – каза директорът на училището Здравка Ефремова.

А това са златоградските фирми „Бултекс”, „Валзах”, „Ракси ен 67”, „М Консулт”, поели двайсетината ученици по съответните им специалности, подбрани от 69 кандидати.

Разбира се, целта на проекта и неговата полезност е активното включване на бизнеса в практическото обучение на нашите ученици, т. е. улесняване на прехода от училището към пазара на труда. А сред резултатите досега могат да бъдат изтъкнати адаптацията от учебна в реална работна среда, стимул за саморазвитие на учениците, придобиване на реални умения в работна среда, подобряване на тяхната компетентност и възможностите им за адаптиране в местните икономически условия.

240 часа трудова практика са прекарали учениците и са заработили и получили между 250 и 300 лв. всеки.

И не по-малко важното – за да продължат, сега те подписват договори за бъдещата си практика. А може би това означава и за тяхната бъдеща работа след завършване на гимназията?

 

(Бр. 23/2013 на „Златоградски вестник”)