Новини

Даниела Дариткова: В бюджета за здраве`2014 отнемат имущества на общинските болници, дадени под наем

понеделник, 31 март 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

С 9 млн. лв. по-малко е бюджетът за здравеопазване за следващата година. С 5 млн. лв. повече са отделени за администрацията на Министерството на здравеопазването. Това каза депутатът от Смолянско Даниела Дариткова при дебатите на първо четене на проектобюджета за следващата година. Със 17 млн. лв. по-малко са предвидени и за програмата за надзор на заразните заболявания, с 1 млн. лв. по-малко за превенцията за наркотичните зависимости, с 1 млн. лв. по-малко за работата с домовете за медикосоциална грижа. Наполовина от досегашните български семейства ще могат да се възползват от Фонда за асистирана репродукция (програма Инвитро). Проблем в здравеопазването ще възникне с достъпа в малките населени места, смята Дариткова. По-долу публикуваме цялото й изказване в парламента при дебатите за бюджета, състояли се на 14 ноември. ЗВ  

 

Не само по делата им, но и по бюджетите им ще ги познаете, защото след гръмките обещания идват тежки разочарования! Бюджетът на Министерството на здравеопазването за 2014 г. търси само оцеляване на сектора. Това е бюджет на подменените обещания.Претенциите на това управление за експертност предполагаха убедителна визия за развитието на здравеопазването. Отчетената като налична, но представена само на отбрана публика Национална здравна стратегия, би била добра основа за определянето на ключовите приоритети и цели за развитието на здравеопазването. Логично в този бюджет можеше да се заложи финансово осигуряване на първите стъпки на промяната. Какво намираме обаче в Бюджет 2014? 

Девет млн. лв.  по-малко  

за Министерството на здравеопазването. Добре че поне не заявихте, че здравеопазването е приоритет на бюджета за следващата година. Толкова безличен и безхарактерен бюджет е този, че дори ресорният министър не посмя да го защити – нито него, нито бюджета на Касата, който също залага само проблеми. Нас ни обвинявахте, че сме изпразнили от съдържание бюджета на Министерството на здравеопазването. Сега вие успяхте да го изпразните и от финансиране! Какво ниво на здравна сигурност и какви здравни услуги гарантирате с този бюджет на българите през следващата година? Единственото, което се гарантира, е сътресение и напрежение в системата и проблеми - както на работещите в нея, така и на българите, които ще ползват здравеопазването през следващата година.Уважаеми колеги, уважаеми министри! Надявам се да не се разсейвате със съскането и да чуете наистина какви ще са политиките на министерството, според заложените средства през следващата година: 9 милиона по-малко, 8 млн. лв., които се дават от министерството за плащане на потребителската такса на пенсионерите, прави 17 млн. лв. по-малко в министерството. И оттук интересни са разбивките: 17 млн. лв. по-малко са средствата за Програмата за профилактика и надзор на заразните заболявания. И това при ясен проблем с бежанците и известни случаи и данни за полиомелит в Сирия - това е истински безотговорно! Дано в Министерството на здравеопазването е останал някой от неуволнените експерти, който да ви разкаже какъв проблем имахме ние през 2010 г. с епидемията от морбили – 24 хиляди болни пациенти, 24 починали и огромни непредвидени разходи. Аз се надявам отрицанието на всичко направено от ГЕРБ да не ви доведе дотам, че да се откажете от две простички, но ефективни мерки за подобряване на имунизационния статус на населението - обвързването на получаването на детски надбавки с редовен имунизационен статус и програмата на здравните медиатори. Вероятно екипът на министерството е отчел грандиозни успехи в други области, защото в политиката за превенция и промоция на незаразните заболявания средствата са с 3 млн. лв. по-малко. Един милион се дават по-малко за превенцията на наркотичните зависимости. Може би и там сме постигнали големи резултати? Логично е, че един милион се дават може би по-малко за децата в медико-социалните домове, защото би трябвало да се продължи идеята за деинституционализация и наистина тези домове трябва да вървят към закриване. Дали е позитив връщането на асистираната репродукция в бюджета на МЗ? Не знам, но ще стане ясно, че 7 млн. лв. са само средствата, предвидени за това в бюджета, тоест наполовина намалени. Наполовина български семейства ще могат тази година да се възползват от възможността чрез този фонд да имат деца… 

Дали това е позитив  за този бюджет? 

В същото време, за да не ни обвините в черногледство, ще отбележа, че приветстваме повечето средства за спешна помощ и за психиатричните болници. Хубаво е, че ще се закупят нови линейки, защото медицинският транспорт трябва да се развива, но в кореспонденцията с Министерството на финансите министърът изразява притеснение, че няма достатъчно средства за специализанти. Вероятно ще се продължи практиката както и досега - в големите градове да има линейки без екипи, които да се возят на тях. Проблем също ще възникне и с финансирането, според мен, на болниците, защото в отдалечени и труднодостъпни региони сте предвидили 6 млн. лв. и тези 6 милиона е добре, че ще се дадат. (Силен шум и реплики.) Също една добра практика от тази година не намира отражение в този бюджет, а именно финансирането на спешните отделения на всички общински болници за пациентите, които са получили помощ там, но не са хоспитализирани. И на фона на всичко казано дотук, впечатляват пет милиона лева повече в администрацията на бюджета на МЗ! Оттук нататък в Преходните и заключителните разпоредби е прикрит един член, който нанася последния удар на болниците, а именно да се отнемат имущества от дадените под наем от тях помещения на лечебните заведения с общинско и държавно участие.

Това, което се прави с този бюджет, е самоцелно намаляване на разходите в системата на здравеопазването на принципа на пробата и грешката и няма да има никакъв смислен здравен или системен резултат. Остават счетоводните баланси, разрухата и причинените човешки трагедии и последните места за България сред страните-членки на ЕС по здравни и демографски показатели. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бях обвинена, че имам цинично отношение към системата. Ще си позволя да нарека д-р Андреева колега, защото имам 20 години стаж в системата, почти колкото и тя, макар и моята да е малко по-голяма - ако е удачно да си мерим стажовете тук, в тази зала. Като участник в политиката и в практиката на здравеопазването през последните години, с цялата доза самокритичност съм слушала критичните анализи и отправените към нас упреци. Но с огромно съжаление искам да кажа, че нито едно от тези неща, за които ни критикувахте, не намира отражение в бюджета за следващата година.

Вие не отговорихте експертно на нито един от поставените от мен проблеми.

. Защо намалявате наполовина средствата на фонд „Инвитро”, като сте толкова загрижени за демографската ситуация в страната?!

. Защо позволявате средствата за борба със заразните заболявания при заплаха от епидемия да бъдат със 17 млн. лв. по-малко?!

. Защо си осигурявате пет милиона повече за администрация?! Това ли е искрената ви ангажираност за проблемите?  

За съжаление установявам, че сте на етапа само оправдания с предходното управление, никаква представа от ситуацията в момента. Нулите в бюджетите остават само в главите ви. За съжаление с този бюджет здравето на нацията през следващата година се оставя в режим на свободно падане

 

(Бр. 22/2013 на „Златоградски вестник”)