Новини

„Съдът е безпристрастен гарант за правата на гражданите и обществения интерес”

вторник, 25 март 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

+ Това подчерта в словото си при откриване на паметната плоча по повод 100-годишнината на местния съд Ирина Кюртева, председател на РС-Златоград

  

Започнал като Мирови съд в Даръ дере, преминал през Околийски и Народен съд, Районният съд в Златоград, в чиято териториална компетентност са общините - Златоград и Неделино, днес чества своите юбилейни 100 години.

Юбилеите са повод да преосмислим извървения път и да дадем заслужено признание на тези, които са оставили дълбоки следи в историята ни, но и на всички, които са в основата на съвременния ни градеж. В продължение на 100 години, по време на войни и в мирно време, съдът в Златоград отстоява достойно своето място в съдебната система на страната ни. С последователни и общи усилия се вписва като неразделна част в динамичния обществен живот на региона. Цял един век е събрал в себе си десетки имена на съдии и съдебни служители, прокурори и адвокати, юристи, които са правораздавали в съдебните зали на съда. Техният труд полага основите на традицията, която днес успешно претворяваме и обогатяваме, за да достигнем до високите хоризонти и авторитет на Европейското право.

С професионална гордост и гражданска признателност ще спомена имената на тук присъстващите председатели на съда през различни негови периоди - Иван Велинов, Магда Маркова и Ваня Пунева. За нашия малък съд е гордост, че от тук са започнали професионалната си съдийска кариера един председател на ВС на РБ – Иван Велинов, един зам.-председател на ВС – Дамян Дамянов, Ваня Пунева - председател на отделение във ВАС.

Преди сто години колегите ни са имали предизвикателства. Днес ние имаме своите предизвикателства и цели. В ход е провеждането на съдебната реформа, чрез която работата на съда се подобрява и усъвършенства с цел да отговори на изискванията за бързо, качествено и справедливо правосъдие. Но най-важното, във  време на безверие и нихилизъм, е да върнем доверието на хората в правораздаването. Това може  да бъде постигнато единствено с обединените усилия на всички органи, които имат отношение към работата на съдебната система.

Искам сърдечно да благодаря, за положените усилия, професионализъм и всеотдайност, на всички съдии и служители, на всички юристи, пряко свързани с работата на съда, а така също и на страните, които са потърсили помощ от съда за разрешаване на възникналите спорове. Убедена съм, че  постигнатите резултати ще донесат удовлетворение на всички нас и ще създадат нагласа във всеки един обикновен човек, гражданин на Република България, че съдът е справедлив и безпристрастен – гарант за правата на гражданите и обществения интерес, чрез утвърждаване върховенството на закона.

Така е днес, след сто години правосъдие в Златоград. А утре – за него ще бъдем спокойни граждани, защото ръководени от древното римско определение, че „правото е изкуство за доброто и справедливото”, сме осъществили, развили и съхранили изконните ценности на Държавата и Правото, за да могат утрешните поколения да ги развиват и усъвършенстват.

 

(Бр. 22/2013 на „Златоградски вестник”)