Новини

ВСС за юбилея на ЗлРС: „Зад изминалите години е част от днешното лице на българското правораздаване”

петък, 21 март 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

Много гости дойдоха в Златоград за отбелязването на 100-годишния юбилей на местния Районен съд. Много бяха и поздравленията, поднесени от официални лица при откриването на паметната плоча на входа на съда, увековечаваща годишнината.

Сред тях беше и присъединилият се малко по-късно председател на Върховния касационен съд Лазар Груев…

Преди това обаче, празникът бе предшестван от поредица събития, сред които една чудесна изложба, очертаваща с образи и документи зараждането и утвърждаването на българската правна система и практика в Златоград. Експозиция с голямо познавателно съдържание за всички златоградчани, които следва да познават и тази част от историята на своя град. Тя не е лишена и от емоционално въздействие, предвид изложените стари снимки с минали през съда колективи, някои от които и днес се разпознават. Първи нейни посетители обаче са ученици и учители от СОУ „Антим І” в града, с участниците от организирания от Юридическото дружество в Златоград конкурс за есе, посветен на юбилея. Именно към тях се обръща с благодарност за положените усилия председателят на съда Ирина Кюртева. И връчва наградата на победителя – десетокласничката Теодора Теритова (работата й публикуваме отделно).

Несъмнено събитие за вековния юбилей е и издадената брошура със заглавие „100 години Районен съд в Златоград”, в която по-обстойно се изнасят документи, текстове и снимки из историята, отдава се необходимото на хората, преминали през местната съдебна институция и така оставили своя принос за нейното утвърждаване и престиж. Откриваща „завесата” за началото на съда в Златоград преди толкова много години, препоръчваме на любознателните златоградчани това четиво, за чието „систематизиране”, както е отбелязано в него, председателят на съда заслужава поздравление.

На 22 ноември, само ден след честването на общинския празник за освобождението на града от турско управление, се състоя и церемонията по откриването на паметната плоча на входа на съдебната палата, която ще напомня за навършването на годишнината. Сред присъстващите гости бяха осем души членове на ВСС, председателят на Апелативния съд в Пловдив Г. Чамбов, председателят на ОС-Смолян Л. Хаджииванов, председателят на ОС-Пловдив В. Хаджиев, председателят на Административния съд в Смолян Р. Сбиркова, други председатели на районни съдилища от страната, кметове от региона, много граждани.

„Вярвам, че днес е празник и за цялата Златоградска общественост, защото съдът е част от историята на града и малко са институциите в града ни с такъв юбилей”, каза във встъплението си председателят на РС Ирина Кюртева. Тя припомни как на 21. 11. 1912 г. за скромното Даръ дере настъпва жадуваната и дългоочаквана национална свобода. И само една година след това епохално събитие, идва и друго, което се превръща в белег на цивилизованост и демократичност - откриването на Мировия съд в Даръ дере. Това става с Указ № 24/17. 10. 1913 г., с който се създава Гюмюрджинския окръжен съд и се откриват десет мирови съдилища, начело с мирови съдии.

„Учредяването на тези съдилища, непосредствено след военните действия, е едно изключително държавническо решение и ярък израз на ясното съзнание, че държавността е немислима без правовия ред”, каза Кюртева.

Съдът в Златоград започва да действа с публикуването на Указа на Царя в ДВ от 30 ноември 1913, когато е и назначен първият мирови съдия - адвокатът Иван Руневски. Той обаче не встъпва в длъжност и на негово място е назначен съдията от Татар-Пазарджишкия окръжен съд Тодор Петков, започнал работа през същия месец.

„Мировият съд” в Златоград успява да се развие като институция, заемаща специално място в държавната организация, осъществявайки дейности за укрепване на законността и правопорядъка в присъединените към Царство България нови територии. От създаването си през 1913 до 1940 г., съдът осъществява своята дейност под наем в частни къщи – Хаджиставревата, Карагьозовата и Пиневата къща.

„Тук прозира напредничавият дух и желанието на нашите предци за развитие във всяка една област от обществено-икономическия живот на свободна България. Този дух  е и в основата на съхраняването на Златоград през годините като стожер на българщината, намерил израз и в отстояването на българското правораздаване като гарант за законност и справедливост”, отбеляза още в словото си Кюртева. - Прозорливостта на държавата за значението на съдебната институция като фактор за прогресивното развитие на България намира своя израз в приемането през 1926 г. на специален Закон за построяване на съдебните сгради за съдебните места в Царство България. В онова далечно време, когато в бедното Даръ дере се търси подходящо място за построяване на съдебна палата, местната общественост „въодушевена от най-хубави чувства и с пълна вяра в българското правосъдие и в желанието си да засвидетелства своята признателност за справедливото правораздаване”, предлага най-централното място в града, отговарящо на всички изисквания, за построяване на съдебна палата. Сградата е факт през 1940 г. и оттогава до днес съдът се помещава в нея, правораздават двама съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и 14 съдебни служители.

В поздравлението си от името на ВСС, Мария Кузманова изрази дълбока увереност, че празникът е повод за „удовлетворителна равносметка за всеки един” от състава на златоградския съд. Защото „…зад тази достойна за гордост за всяка една европейска институция възраст, стои неуморния труд на поколения юристи, които…създават съвременното лице на българското правораздаване…”

Представителят на Министерството на правосъдието Румяна Биджева прочете поздравление от министър З. Златанова, в което се казва: „Убедена съм, днес съдът в Златоград, както и тогава, е стожер на държавността и правовия ред, истински гарант за сигурността и защитата на личните права на около 25 хил. граждани…”

Министър Златанова изтъква, че процентът на решените граждански и наказателни дела в Зл.РС за 2012 г. е 91.81…и отговарят на изискванията на обществото за бърз, справедлив и ефикасен съдебен процес.

Поздравления за юбилея поднесоха още председателят на ОС-Смолян Хаджииванов, бившия съдия в златоградския съд Иван Велинов, кметовете на Златоград и Неделино, писмено са получени поздравителни адреси от гл. прокурор на РБ, ВАС, Апелативен съд в Пловдив и др.

Бе оповестено също така за решението на ОбС в Златоград да награди ЗлРС с юбилейна грамота „Почетен знак”, която бе връчена от председателя Гр. Джангалов.

 

(Бр. 22/2013 на „Златоградски вестник”)