Новини

Златоградските адвокати през годините

четвъртък, 20 март 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

...

Да четем законът… 

 

Адвокат Васил Джерахов приема клиент от Неделино. Клиентът пита:

- Как, другарю адвокат, да си взема градинката от комшията, който вече я сее три години, псува ме и не ми я връща?

- Ами дай да прочетем закона, по този въпрос, та да видим той какво казва.

- Ама ти до сега не си ли го прочел закона? А-а-а, остави тъва работа, щом сега ще го четеш…

И неделинецът си тръгнал.

...  

Парите са ценни…

От  Кушла влиза гражданин при адвокат Кирко Профиров. Носи тиква за хонорар.

- Я  ища да та попитам, другарю адвокат, кога и как да си върна от ТКЗС-но мояна нива.

- Десет лева ще струва консултацията. - казал адвокатът.

- Как така, др. адвокат?! Я ти нося тиква.... Те ти стига. Парите са нещо ценно…

...  

Грабкай си жената!

Разводно дело при съдия Пунева. Страните нещо се чудят. Съдът ги напътва към спогодба.

Жената е съгласна, но мъжът непреклонен - развод.

Тогава адвокат Брънгов се заканил внезапно на мъжа.

- Грабкай си жената, човече, щото иначе аз ще я грабна аз, да знаеш!

Съпругът се уплашил и си взел жената отново. Делото се прекратило със спогодба.

 

(Бр. 21/2013 на „Златоградски вестник”)