Новини

Библиотеката като модерен инфоцентър

неделя, 09 март 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Библиотеката на читалище „Просвета-1908”  в Златоград беше домакин на организираната от Областния Информационен Център в Смолян среща, на тема „Споразумение за партньорство. Актуална информация за новия програмен период 2014 – 2020”. Андреана Трифонова  и Зорица Ставрева представиха актуална информация по темата в присъствието на представители на  общинската администрация, неправителствени организации, местния  бизнес, директори на учебни заведения, граждани. Библиотеката със своя инфоцентър създаде възможност за дистанционен online достъп, за да може всеки гражданин да участва от разстояние в срещата.

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 21/2013 на „Златоградски вестник”)