Новини

Отчетоха незавършен проект за болницата

петък, 07 март 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

От 21 май т. г. върви проект за реконструкция и обновяване на златоградската болница, заявиха в средата на ноември от общината. Същият е по сключен между общината и МРРБ договор, като се цели подобряване и модернизиране на здравната инфраструктура чрез въвеждане на специализирано, модерно и ефективно медицинско оборудване за изпълнение на това.

В болницата ще има нова водоснабдителна мрежа и подменена елинсталация, нова вентилационна и климатизационна инсталация в Рентгеново отделение. Проектът ще се реализира за 24 месеца, считано от 21 май 2013. Стойността му е 2 млн. лв., от които собствения ни принос - 20 305 лв.

Приключил е и проекта за ремонта на трите сгради в Стария град – музея на просветата, Чалъковата къща и музея на съобщенията. Неговата стойност е 983 736 лв., с които са реставрирани тези паметници на културата. С реализацията на проекта Златоград ще повиши туристическия си потенциал, заяви кметът.

 

(Бр. 21/2013 на „Златоградски вестник”)