Новини

100 години български съд в Златоград - един век българска държавност

събота, 01 март 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Най-южният български съд, този в Златоград, е пред изключителен юбилеен празник – 100 години от основаването му през 1913 г.

Историческите причини и предпоставки за основаването на съда в тогавашно Даръ-дере, са освободителните Балкански войни и последвалите ги мирни договори (1912-1913 г.), в резултат на които златоградският край и други български територии са върнати и присъединени към Царство България. С още незараснали рани от войните, българската държава бързо е установила свои закони в т. нар. „нови земи”, а закони се установяват със съд и правосъдие.

По спомени на нашия съгражданин Кирко Джерахов, роден през 1924 г., първия златоградски адвокат е Димо Петронов, практикувал в гр. Ксанти преди 1912 г. И независимо от това къде се е помещавал градският съд през изминалите години – в Хаджиставревата, в Карагьозовата или в Пиневата къщи, под наем или пък в своята собствена съдебна палата, вече 1 век съдът прилага и налага българският закон, утвърждавайки по този начин българската държавност.

Сега обществото има големи очаквания от съдебната система – да се приближи до хората, до живота, да стане по-справедлив.

Предстоящият юбилеен празник е повод да поздравим съда и да му пожелаем да оправдае посочените очаквания.

Красимир Гочев

 

(Бр. 20/2013 на „Златоградски вестник”)