Новини

Представят юбилейния сборник за Балканската война в София

събота, 08 февруари 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Сборникът „100 години Балканска война – 100 години свобода за Родопите“, издаден тази година от Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян, бе представен в София на 7 октомври.  Родопите са стратегически театър на военните действия през есента на 1912 г. и в този смисъл българската историография е в дълг към темите, които само на пръв поглед  имат отношение към краезнанието, но всъщност са с национална значимост, смята акад. Георги Марков.

Сборникът предлага съвременен  аналитичен поглед върху военните факти, показва стремежа на днешните изследователи на проблематиката да осветлят по нов начин вече разработвани теми или такива, които  досега са били пренебрегвани поради ненаучни съображения. Пред  читателя се представят непубликувани досега спомени на участници-родопчани във войната, от редови войник до генерал. Нито бойният път е бил лек, нито  битките  са били лесни, но бойният дух под знамето на националния идеал за обединение е бил победоносен.Социално-икономическите и административните промени в Родопите след Балканската война са в изследователския интерес на част от авторите. Установяването на българската власт в планината води до промени в административното управление, в стопанския и културния облик на новоосвободените земи.

 

(Бр. 19/2013 на „Златоградски вестник”)