Новини

Обновява се материалната и техническа база в ОУ„Васил Левски” в Златоград

петък, 07 февруари 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник
По европейски проект на Министерството на образованието, златоградското основно училище е получило нови чинове, бюра и столове за 1-4 клас, модулни маси, дивани и дидактически материали. „Подобряване на качеството на образование в средищните училища» е друг проект, според който учениците от първи и втори клас получават ученически раници.

И през настоящата учебна година по европейски проект продължава квалификацията на педагогическите специалисти. Петима учители участваха в обучителни семинари, които продължават и през м. октомври с още трима учители - усвояват се най-новите методики за формиране на знания и умения за оценяване на постиженията на учениците. По съкщия европроект петима възпитатели са усвоили компетентности според дидактическите изисквания и иновации при провеждане на целодневна организация на учебния ден, с бюджетни училищни средства е повишена квалификацията на 20 учители в областта на безопасност на движението. 

От септември в ССУ за деца с увреден слух "Проф. д-р Ст. Белинов" в Пловдив се проведе специализирано обучение за деца, родители и учители, подпомагащи обучението на учениците. В специални часове по развитие на речта и музикални стимулации се съдейства за натрупване на жизнен опит и за речевото развитие на слухово увредените ученици.

(Бр. 19/2013 на «Златоградски вестник»)