Новини

Дискусия за Е-библиотеките

петък, 31 януари 2014 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През октомври в Златоград се проведе Местна тематична среща „Е-образование, Е-култура, Е-здраве” – за услуги, предлагани от обществените библиотеки в полза на местните общности. В срещата взеха участие библиотекари, партньори и гости на града и бе открита от Йорданка Вълчева - регионален координатор на Програма „Глобални библиотеки” за област Смолян и зам. директор на РБ „Николай Вранчев”. Бяха представени множество презентации от читалища на общините от областта. Работата продължи с дискусия на тема "Имат ли бъдеще електронните услуги, предлагани от обществените библиотеки". 

 

(Бр. 19/2013 на "Златоградски вестник")